POS printer TPad RPP02N - Velikost pisave

Na tiskalniku je možna izbira 4 velikosti pisave. Tiskalnik je tovarniško nastavljen na font 12*24. Ko je tiskalnik izklopljen, se lahko font spreminja z držanjem tiske POWER. Ko se pritisne tipko POWER in se jo dalj časa drži, tiskalnik spušča različne sklope piskov. Prvi pisk je kratek pisk, istočasno se vklopi rdeča lučka. Temu pisku sledi dolg pisk, ki pomeni trenutno nastavljen font. Po tem pisku sledijo različni sklopi piskov (dva krataka piska, trije kratki piski, štirje kratki piski in pet kratkih piskov). Z vsakim sklopom piskov se spremeni font pisave. Na posnetku je prikazano spreminjanje fonta iz prvega fonta 12*24 na tretji font 9*17 in nastavitev pisave nazaj iz fonta 9*17 na 12*24.

Tipko POWER smo držali do sklopa štirih kratkih piskov. Nastavil se je font pisave 9*17. Ko smo želeli nastaviti font na večji font, je dolg pisk pomenil pisavo 9*17, naslednji pisk iz dvojnega kratkega piska pa pisavo 12*24. Po dvojnem kratkem pisku smo spustili tipko POWER in tiskalnik je shranil nastavitev fonta pisave na 12*24.

Tovarniško nastavljeni fonti:
Dolg pisk = nastavljen font (tovarniško nastavljeno 12*24)
Dvojna kratka piska = 12*24
Trojni kratki piski =9*24
Štirje kratki piski = 9*17
Pet kratkih piskov = 8*16

Videopredstavitev:

http://www.mediafire.com/watch/vahdi76u47ksp7s/VID_20160201_080225.3gp

http://www.mediafire.com/watch/qb3hb5pszzyfa48/VID_20160201_080549.3gp