TPAD

logo-tridom

Dobrodošli na spletnem mestu www.tpad.eu, katerega lastnik je Tridom d.o.o.

Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta, upoštevate spodaj naštete pogoje. Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s pogoji in jih v celoti sprejemate.
Informacije

Lastnik spletnega mesta Tridom d.o.o. si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

Zaščitne znamke
Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnjim dovoljenjem lastnika spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti
Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi, lastnik, v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov.

Razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi izhajala iz lastnikovega namernega zavajanja ali, ki bi nastala zaradi lastnikove malomarnosti, lastnik spletnega mesta ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta.

Intelektualna lastnina
Intelektualna lastninana spletnem mestu, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, je zaščitena. Nič na tej strani ne sme biti uporabljeno ali prikazano na kakršenkoli način brez uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

Tridom d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo skrbno varoval zaupnost vaših osebnih podatkov, dobljenih preko spletnih strani www.tridom.si.

Tridom d.o.o. se obvezuje, da bomo kakršnekoli osebne podatke, pridobljene preko spletne strani www.tridom.si, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004). Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaši osebni podatki bodo služili potrebam izvedbe in dostave ponudb ter z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca dovoljujete, da lahko Tridom d.o.o. vaše osebne podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem.

Na podlagi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe komuniciranja z vami: izdelava ponudb, trženje in seznanjanje z novostmi preko različnih komunikacijskih sredstev.